Track 1: Optical Fibers, Cables and Fiber Devices


 

Tutorial:

 

Shinji Yamashita
University of Tokyo

 

Keynote:

 

Baiou Guan
Jinan University

 

Invited:

 

Shohei Beppu Yaofei Chen Tuan Guo Changrui Liao Ping Lu
KDDI Research, Inc. Jinan University Jinan University Shenzhen University Huazhoung University of Science and Technology

 

Huilian Ma Kali Prasanna Nayak Meng Pang Siddharth Ramachandran Lei Su
Zhejiang University University of Electro-Communications Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS Boston University Queen Mary University of London

 

Lei Wei Limin Xiao Zhenda Xie Fei Xu Qing Yang
Nanyang Technological University Fudan University Nanjing University Nanjing University Zhejiang University

 

Yang Yue Guolu Yin A. Ping Zhang Xulin Zhang  
Xi'an Jiaotong university Chongqing University The Hong Kong Polytechnic University Jilin University  

 Track 2: Optical Active Devices and Modules

 

 

Keynote:

 

John Bowers Haisheng Rong
UC Santa Barbara Intel

 

Invited:

 

Xinlun Cai Lin Chang Quanan Chen Stanley Cheung Chunhua Dong
Sun Yat-sen University Peking University Ningbo Ori-Chip Optoelectronics Technology Co. Ltd Hewlett Packard Labs University of Science and Technology of China

 

Ting Feng Hairun Guo Yuqing Jiao Dan Lu Nobuhiko Nishiyama
Hebei University Shanghai University Eindhoven University of Technology Instituter of Semiconductors, CAS Tokyo Institute of Technology

 

Boon S. Ooi Taketsugu Sawamura Alexandre Shen Yaocheng Shi Kan Wu
KAUST Furukawa Electric Co., Ltd. III-V lab Zhejiang University Shanghai  Jiao Tong University

 

Chao Xiang Xi Xiao Yasha Yi Wanhua Zheng  
The University of Hong Kong National Information Optoelectronics Innovation Center University of Michigan Instituter of Semiconductors, CAS  

 

 Track 3: Optical Passive Devices and Modules

 

 

Keynote:

 

Ben Eggleton Cheng Wang
The University of Sydney City University of Hong Kong

 

Invited:

 

Toshihiko Baba Pavel Cheben Zengguang Cheng  Guangwei Cong Daoxin Dai
Yokohama National University NRC Fudan University AIST Zhejiang University

 

Frederic Gardes Xiaoyong Hu Hansuek Lee Ting Lei Xing Lin
University of Southampton Peking University KAIST Shenzhen University Tsinghua University

 

Yonghui Tian Yuriko Maegami David Moss Jianwei Wang Jiawei Wang
Lanzhou University AIST Swinburne University of Technology Peking University Harbin Institute of Technology (Shen Zhen)

 

Xingjun Wang Ke Xu Xiaochuan Xu Xingyuan Xu Can Yao
Peking University Harbin Institute of Technology (Shen Zhen) Harbin Institute of Technology (Shen Zhen) Beijing University of Posts and Telecommunications Ligentec

 

Siyuan Yu Yu Yu      
Sun Yat-Sen University Huazhoung University of Science and Technology      

 

 Track 4: Transmission Systems and Subsystems

 

 

Tutorial:

 

Ming-Jun Li Toyoshima Morio Jianping Yao
Corning Research and Development Corporation NICT University of Ottawa

 

Invited:

 

Andrew Ellis Songnian Fu Ming Luo Mikael Mazur Danshi Wang
Free Space Transmission Guangdong University of Technology China Information and Communication Technologies Group Nokia Bell Labs Beijing University of Posts and Telecommunications

 

Lin Sun William Shieh UMEZAWA Toshimasa Jing Xu Hiroshi Yamazaki
Soochow University Westlake University NICT Zhejiang University NTT

 

Chuanchuan Yang Xuelin Yang Ji Zhou Junwen Zhang  
Peking University Shanghai Jiao Tong University Jinan University Fudan University  

 

 Track 5: Core/Access/Data Center Networks

 

 

Keynote:

 

Ton Koonen Xiang Liu
Eindhoven University of Technology Huawei

 

Invited:

 

Kota Asaka Christian Bluemm Bin Chen Yi Cai Nicola Calabretta
NTT laboratories Huawei Hefei University of Technology  Soochow University Eindhoven University of Technology

 

Daniel J. Elson Michael Eiselt Fukutaro Hamaoka Bingli Guo Chaoran Huang
KDDI Research 

ADVA Optical Networking 

NTT Network Innovation Laboratories Beijing University of Posts and Telecommunications The Chinese University of
Hong Kong

 

Weigang Hou Wei Hu Inwoong Kim Grigory Lazarev Jun Li
Chongqing University of Posts and Telecommunications Nanjing University Fujitsu Network Communications Huawei Munich Research Center Soochow University

 

Gordon Ning Liu Guo-wei Lu Motoharu Matsuura Dezhi Zhang Jiawei Zhang

Soochow University

University of Aizu University of Electro-Communications China Telecom Beijing University of Posts and Telecommunications

 

Qunbi Zhuge        

Shanghai Jiao Tong University